Förlossningskris, är det nu det händer?

Jag vet att det känns oroligt just nu främst eftersom att barnmorskorna flyr förlossningsavdelningarna. Erfarna barnmorsmorskor säger upp sig och nyutbildade söker sig in till förlossningsavdelningarna pga. den nuvarande arbetsmiljön. Det är inte bara för deras hälsas skull som de flyr utan för din skull. De har skrikit i flera år om att de går på knäna, de har en arbetsmiljö som inte är dräglig och en lön som inte representerar det hårda arbetet de gör. 
Det är inte patientsäkert att föda barn på förlossning eftersom att barnmorskorna och undersköterskorna får springa mellan rummen. De hinner inte ge det stöd vi förtjänar. 

De är i ett rum och stöttar en födande, samtidigt som larmknappen blinkar från ett annat rum och de har en annan födandes ctg-kurva uppe på skärmen i ditt rum. De måste prioritera vilket rum som är mest akut. Vilken eld ska vi släcka först? Det är inte förvånande att förlossningsrädslan bland omföderskor ökar...

Vi ska inte nöja oss med att vi och bebis kommer därifrån levande. Det ska inte vara måttstocken på hur din förlossning gick. Vi hoppas på att politikerna lyssnar nu och att vi kommer tillbaka starkare, där du ska få den förlossningsupplevelse du förtjänar!
En  positiv förlossningsupplevelse där du känner dig trygg och lyssnad på gör att risken för förlossningsskador minskar, det minskar även risken för att drabbas av förlossningsdepression. En familj som har fått en positiv förlossningsupplevelse känner sig mer självsäkra i föräldrarollen, har lättare att knyta an till bebis, kroppen läker snabbare och amningen kommer igång bättre (om man vill amma). 

Behöver du stöd inför och/eller under förlossningen så får du gärna kontakta mig så ska jag se vad jag kan hjälpa dig med.