PRIS


Föda utan rädsla profylaxkurs:
4 timmar profylaxkurs, där vi går igenom:
Födandes fysiologi,  stödet och grundprinciperna,
Praktiska övningar och föda utan rädslas fyra verktyg.
Pris: 1 200 kr/ parDoulauppdrag:
En doula är ett kontinuerligt känslomässigt stöd innan, under och precis efter  förlossningen. I ett doulauppdrag ingår:


* Ett konstadsfritt församtal där vi lär känna varandra lite grann. (Alltid gratis!)

* Två förberedande samtal ca 2 timmar åtgången. Där vi pratar om förlossningen, vad som kan hjälpa till under förlossningen, smärtlindringsmetoder och en del sjukhusrutiner. Vi går igenom era önskemål och hur vi kan stötta er bäst.

*Jour sju dagar innan bf tills bebis är född. Stöd via sms/telefon fram tills förlossningen.

* Ett eftersamtal 7-14 dagar efter.
* En backup doula i fall något oföresägbart skulle hända eller vid lång förlossning.  

Prispaket: 14 000 :- 
Avbetalning och användning av friskvårdsbidrag är möjligt. 
Bokas via mejl: doulastodetstockholm@outlook.com